Bilateralni projekat Italija-Srbija

Združenim snagama do zdravije ambalaže

 

Dva tima naučnika, iz Beograda i Napulja, udružili su snage oko zajedničkog cilja – razvoja i poboljšanja biorazgradivih filmova namenjenih za pakovanje namirnica. Rad na projektu je usmeren ka izradi filmova od polimera dobijenih iz obnovljivih izvora (npr. hitozan, alginat, polihidroksialkanoati, poli(mlečna kiselina)).

 

Obećavajući rezultati, ostvareni kroz zajednička istraživanja u prethodnom projektnom ciklusu, ohrabrili su naučnike iz Srbije i Italije. Naime, polazna tačka 2 tima jeste premisa da bi inkapsulacijom aktivnih supstanci (npr. biljnih ekstrakata) biorazgradivi filmovi mogli da pokažu antimikrobnu aktivnost. Time bi se značajno proširilo polje njihove primene, smanjila upotreba hemijskih konzervanasa i produžio rok trajanja namirnica.

 

Značaj zdrave ambalaže

 

Poslednjih godina, velika pažnja posvećena je razvoju novih biodegradabilnih materijala za pakovanje hrane koji bi zamenili sintetske koji su mahom zastupljene na tržištu.

 

Međutim, ovi novi materijali uglavnom ne ispunjavaju sve neophodne zahteve. Da bi se unapredila njihova svojstva i omogućila primena, polazne sirovine mogu da se:

  • modifikuju i/ili kombinuju sa drugim monomerima i polimerima;
  • ojačaju dodatkom (nano)punila;

 

Upravo na razvoju ovih ideja radi srpsko-italijanski tim naučnika, vodeći se željom da svetu donesu zdraviju hranu.

 

Istraživači na projektu

 

Srpski tim
Italijanski tim
Dr Melina Kalagasidis Krušić-rukovodilacDr Mario Malinkoniko-rukovodilac
Dr Marija Lučić ŠkorićDr Maria Emanuela Eriko
Dr Aleksandra NešićDr Gabriela Santagata
Sanja Šešlija, M.Sc.

 

U okviru bilateralnog projekta, u periodu od 20. do 22. septembra 2016. godine, u poseti Katedri za Organsku hemijsku tehnologiju bili su dr Mario  Malinkoniko i dr Gabriela Santagata, sa Instituta za polimere, kompozite i biomaterijale u Napulju.

 

Tokom njihove posete, diskutovano je o realizovanim projektnim aktivnostima, kao i o nastavku saradnje tokom 2017. i 2018. godine i učestvovanju na međunarodnim projektima.

 

U okviru radionice Kvalitet života – 2016, nanao za zdravlje, gosti iz Italije su održali predavanja na temu:

  • „Nanotehnologije u pakovanju hrane: očekivanja i problemi“, dr Mario Malinkoniko
  • „Prskanje sprejevima hidrogela koji sadrže nanoemulziju ulja čajevca za zaštitu rana“, dr Gabriela Santagata