Dan Tehnološko-metalurškog fakulteta i Veče Tehnologa – ALUMNI 2017

Dan Tehnološko-metalurškog fakulteta i Veče Tehnologa – ALUMNI 2017

Tehnološko-metalurško fakultet u 2017. godini slavi 92 godine postojanja. U tom periodu veliki broj inženjera, mastera i doktora nauka je uspešno završio svoje školovanje na ovoj visokoškolskoj ustanovi.

Ove godine, kao i prethodnih, povodom proslave će biti održana Svečana akademija na kojoj će pored zaposlenih na fakultetu biti prisutni i brojni gosti sa kojima Fakultet sarađuje. Kako tradicija nalaže, biće uručene zlatne diplome našim studentima koji su svoje školovanje završili pre 50 godina, ali i nagrade „Panta Tutundžić“ sadašnjim studentima za izvrsne uspehe postignute tokom studiranja.

Čast nam je da saopštimo da će dipl. inž. tehnologije Nikola Pavlović, koji je svoj završni rad odbranio u Laboratoriji za polimerna istraživanja, tom prilikom dobiti dve nagrade: za završenu četvrtu godinu i za završetak studija.

U okviru proslave Dana Fakulteta održaće se i Veče Tehnologa – ALUMNI 2017 u restoranu “Košuta“, Beograd, Pionirska 32 u Košutnjaku, gde će stari i novi studenti našeg fakulteta, ali i svi koji sarađuju sa nama, imati priliku da se sretnu i razmene uspomene i poslovne kontakte.