Electrospun Fibers: Building Blocks for Innovative Materials

Electrospun Fibers: Building Blocks for Innovative Materials

U okviru Sekcije za hemiju i tehnologiju makromolekula Srpskog hemijskog društva dr Valerio Causin će održati predavanje na temu: „Electrospun Fibers: Building Blocks for Innovative Materials.

Dr Valerio Causin trenutno radi u okviru Departmana za hemijske nauke, Univerzitet u Padovi, Padova, Italija.

Predavanje će biti održano u četvrtak, 16. marta 2017. godine u 14 h u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Karnegijeva 4.

U navedenom terminu biće održan i godišnji sastanak Sekcije.