Konkurs za dodelu stipendija Zadužbine Đoke Vlajkovića

Konkurs za dodelu stipendija Zadužbine Đoke Vlajkovića

Zadužbina Đoke Vlajkovića raspisuje Konkurs za dodelu četiri stipendije studentima Univerziteta u Beogradu za školsku 2016/2017. godinu.

Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih akademskih studija sa fakulteta Univerziteta u Beogradu koji se u školskoj 2016/2017. godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Rok za podnošenje prijava je od 15.12. do 23.01.2017. godine.

Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg br. 1 sa naznakom za Konkurs Zadužbine Đoke Vlajkovića.

Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti od Sektora za staranje o imovini Univerziteta, zadužbina i fondova, na telefon 3207-426 i na internet stranici Univerziteta www.bg.ac.rs – Konkursi Univerziteta.