Konkurs za istraživanje i naučnu saradnju sa Francuskom

Konkurs za istraživanje i naučnu saradnju sa Francuskom

Pozivaju se istraživači iz naučno-istraživačkih institucija u Francuskoj ili u Srbiji da konkurišu za zajednički projekat u okviru programa “Pavle Savić, partnerstva Hubert Curien“ kako bi razvili saradnju između svojih institucija. Sve naučne oblasti, računajući i humanističke i društvene nauke, obuhvaćene su ovim programom.

Krajnji rok za podnošenje kandidatura: 31. juli 2017.

Više o uslovima konkursa www.institutfrancais.rs

Nocioci programa: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Srbiji, dok ga u Francuskoj sprovode Ministarstvo inostranih poslova i međunarodnog razvoja i Ministarstvo prosvete, visokog obrazovanja i istraživanja, u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji.

Aplikacija za konkurisanje dostupna na sajtovima:

Za ekipe iz Francuske : www.campusfrance.org  rubrika “appel à candidatures“

Za ekipe iz Srbije : www.mpn.gov.rs/medjunarodna-naucna-saradnja/francuska
Kontakt u Francuskom institutu . vesna.adamovic@institutfrancais.rs