Laboratorija za polimerna istraživanja na 54. Savetovanju Srpskog hemijskog društva

Laboratorija za polimerna istraživanja na 54. Savetovanju Srpskog hemijskog društva

Laboratorija za polimerna istraživanja učestvovaće na 54. Savetovanju Srpskog hemijskog društva, koje će se održati u Beogradu od 29. i 30. septembra 2017. godine. U okviru sekcije za Hemiju i tehnologiju makromolekula biće predstavljena dva rada:

  • U okviru posterske sekcije: „Spajanje metala pomoću adheziva na bazi prirodnih polimera“, autori: Sofija Arsić, Dragana Borjan, Marija Lučić Škorić, Ana Alil, Melina Kalagasidis Krušić
  • Usmeno predavanje: „Antifungalni filmovi na bazi polihidroksialkanoata“, autori:Marija Lučić Škorić, Jasmina Nikodinović-Runić, Nedeljko Milosavljević, Nikola Milašinović, Kevin O’Connor, Melina Kalagasidis Krušić

Savetovanje će biti organizovano u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu, Studentski trg 2, i na Tehnološko-met5alurškom fakulutetu, Karnegijeva 4. Istovremeno sa 54. Savetovanjem Srpskog hemijskog društva održaće se 5. Konferenciju mladih hemičara Srbije.

Podsećamo, Srpsko hemijsko društvo ove godine slavi 120 godina od osnivanja. U skladu sa tim, veliki broj inostranih predavača je pozvano da uveliča proslavu ovog jubileja u okviru 54. Savetovanja.

Za detalje o Savetovanju, posetite http://www.shd.org.rs/54SHD/.