Laboratorija za polimerna istraživanja potpisala ugovor sa Fondom za inovacionu delatnost

Laboratorija za polimerna istraživanja potpisala ugovor sa Fondom za inovacionu delatnost

U petak 15. septembra 2017. godine, Univerzitet u Beogradu je sa Fondom za inovacionu delatnost potpisao tri ugovora o pružanju podrške u komercijalizaciji za tri inovativna razvojna projekta Tehnološko-metalurškog fakulteta i Mašinskog fakulteta u Beogradu. Ovi projekti dobili su finansijsku podršku u ukupnoj vrednosti od 5 miliona dinara.

Jedan od projekata je proistekao iz naše laboratorije, čime je omogućeno da se nastave istraživanja u ovoj oblasti uz finansijsku pomoć Vlade Republike Srbije.

Projekat pod nazivom „Multifunkcionalne kuglice za hvatanje boja“ je privukao veliku pažnju zaposlenih u Fondu i recenzenata koji su ocenjivali i donosili odluku o prihvatanju.

Ugovore su potpisali u ime Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu i u ime Fonda za inovacionu delatnost, direktor Fonda za inovacionu delatnost Ivan Rakonjac, dekan Mašinskog fakulteta, prof. dr Radivoje Mitrović i dekan Tehnološko-metalurškog fakulteta, prof. dr Đorđe Janaćković. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović.

Informacije o projektu:

Naziv projekta: Multifunkcionalne kuglice za hvatanje boja (Multifunctional Colour Catcher Balls – MCCB)

Institucija: Univerzitet u Beogradu – Tehnološko-metalurški fakultet

Iznos finansiranja kroz Program TTF: 1,7 miliona dinara

Opis: U okviru projekta, razvijaju se višefunkcionalne kuglice hidrogelova za hvatanje boja koje omogućavaju uklanjanje bilo koje boje ili boje prisutne u vodi za pranje, izbegavajući bojenje istog i/ili bilo kojeg drugog materijala prisutnog u istoj tečnosti za pranje. Za razliku od „čistača boja za jednokratnu upotrebu“ koji su već prisutni na tržištu, ove kuglice se mogu ponovo koristiti bez značajnih gubitaka efikasnosti. Osim toga kuglice su biorazgradive i energetski efikasna metoda se koristi za njihovu proizvodnju.

Kako je izgedalo na potpisivanju, pogledajte na našoj facebook stranici: https://www.facebook.com/pg/polymlab/photos/?tab=album&album_id=1071873489616195