Mala smotra radova CNIRS-TMF 2017

Mala smotra radova CNIRS-TMF 2017

Na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu je održana Mala smotra radova CNIRS-TMF 2017 od 9. do 11. maja 2017. godine. U okviru smotre studenti koji rade naučno-istraživačke radove u ovoj školskoj godini i prijavili su se za tehnologijadu imali su priliku da prezentuju svoje radove ispred žirija i svojih kolega.

Iz Laboratorije za polimerna istraživanja su proistekla dva naučno-istraživačka rada:

  • Sofija Arsić i Dragana Borjan sa radom na temu “DVOKOMPONENTNI ADHEZIVI NA BAZI PRIRODNIH POLIMERA” i
  • Nikola Pavlović sa radom na temu “POLIMERNI NOSAČI OSETLJIVI NA GLUKOZU”.

Njihovi radovi su bili veoma zapaženi od strane komisije pošto se bave aktuelnim temama. Nikola je svoja istraživanja usmerio ka farmaceutskoj industriji i problemu koji poprima globalne razmere- Diabetes mellitus, dok su Dragana i Sofija pripremljene adhezive uspešno primenile prilikom izrade trkačkog bolida “Drumska Strela”.