Markus Dihr novi IAESTE student u Laboratoriji za polimerna istraživanja

Markus Dihr novi IAESTE student u Laboratoriji za polimerna istraživanja

U okviru programa razmene studenata preko IAESTE organizacije, u Laboratoriji za polimerna istraživanja će boraviti Markus Dihr, master student na Tehničkom univerzitetu u Dortmundu.

Markus je osnovne stuje takođe završio na TU Dortmund, smer Biohemijsko inženjerstvo, a u Srbiju je došlo kako bi stekao teoretsko i eksperimentalno iskustvo u oblasti polimerne nauke.

  • Tokom svog boravka radiće na projektu koji se tiče razdvajanja i reciklaže najlona od drugih polimera i
  • pripremom filmova na bazi polihidroksialkanoata u koje će inkorporirati aktivnu supstancu.

Markus Dihr će provesti 8 nedelja u Laboratoriji od 2.10. do 23.11.2017.