Međunarodni skup studenata tehnologije XII „Zelena tehnologija”

Međunarodni skup studenata tehnologije XII „Zelena tehnologija”

U Novom Sadu će biti održan „Međunarodni skup studenata tehnologije XII (MSST XII)“ od 12. do 17.11. 2017. godine čija tema je „Zelena tehnologija“. Organizatori skupa su Tehnološki fakultetu u Novom Sadu i Studentska unija tehnološkog fakulteta.

U okviru Skupa će biti više tematskih predavanja i radionica, kao i sesije u okviru kojih će studenti izlagati svoje radove. Kako je Laboratorija za polimerna istraživanja redovan učesnik ovakvih događaja, dr Melina Kalagasidis Krušić će održati predavanje na temu „Zelena hemija i prečišćavanja voda“ u sredu 15.11.2017. godine.