Nagrada Nenada M. Kostića za najbolji diplomski rad

Nagrada Nenada M. Kostića za najbolji diplomski rad

Fond Nenada M. Kostića za hemijske nauke raspisuje konkurs za najbolji diplomski (master) rad iz oblasti čiste i primenjene hemije.

Fond će nagraditi autore i pohvaliti mentore dva najbolja rada odbranjena u periodu od 1. aprila 2016. do 31. marta 2017. godine. Novčane nagrade iznosiće 750, odnosno 600 evra. Nenagrađeni kandidati dobiće po jedan grafički list srpskih likovnih umetnika.

Konkurs traje od 20. februara do 7. aprila 2017. godine. Kandidati se na konkurs prijavljuju sami. Prijavu mogu dobiti od bilo kog člana Upravnog odbora ili na e-mail: ljiljana.jovanovic@dh.uns.ac.rs. Potpuna prijava sa svim prilozima može se predati lično članu Upravnog odbora ili poslati poštom na adresu: prof. dr Ljiljana Jovanović, Departman za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Trg D. Obradovića 3, 21000 Novi Sad.

Nagrade i pohvale biće dodeljene u utorak, 23. maja 2017. godine u 12 sati, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, Radoja Domanovića 12.

Pozivaju se zainteresovani studenti da uzmu učešće na ovom konkursu.