Nagrade Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića

Nagrade Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića

Raspisuje se Konkurs za dodelu 30 (trideset) „Nagrada Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića“ za stručne radove studenata Univerziteta u Beogradu iz oblasti pravnih i ekonomskih nauka, za školsku 2016/2017. godinu. Na Konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih, završnih godina studija fakulteta Univerziteta u Beogradu koji se u školskoj 2016/2017. godini finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Nagrada iznosi 30.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava: 27.01. do 27.02.2017. godine u 15.00 časova.
Prijave se podnose sa naznakom za konkurs “NAGRADE MILIVOJA JOVANOVIĆA I LUKE ĆELOVIĆA”. Dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u Sektoru za investicije i upravljanje imovinom Univerziteta, (zadužbine i fondovi), pozivom na telefonki broj: +381-11-3207-426, i na internet stranici Univerziteta www.bg.ac.rs , Konkursi Univerziteta.