Nanotechnology From a Life Cycle Perspective: Environmental, Health, & Safety Implications

Nanotechnology From a Life Cycle Perspective: Environmental, Health, & Safety Implications

Profesor Kiril Hristovski sa Univerziteta u Arizoni će održati predavanje na temu „Nanotechnology From a Life Cycle Perspective: Environmental, Health, & Safety Implications“ na Tehnološko-metalurškom fakultetu. Prof. Hristovski predaje na Univerzitetu u Arizoni na Politehničkoj školi. Objavio je preko 85 publikacija u medjunarondim časopisima i više od 100 radova i prezentacija na konferencijama u oblasti nanomaterijala, hemijskog inženjerstva i zaštite životne sredine.

Predavanje će se održati u utorak, 20. fbruara 2018. godine u 12 časova u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Karnegijeva 4.