Novo IAESTE pojačanje u Laboratoriji za polimerna istraživanja

Novo IAESTE pojačanje u Laboratoriji za polimerna istraživanja

Laboratorija za polimerna istraživanja će u narednom periodu ugostiti još jednog IAESTE studenta. Hanka Brunhoferová je završila osnovne i master studije na Univerzitetu za hemiju i tehnologiju u Pragu, Fakultet za hemijsku tehnologiju.

Hanka je u Srbiju došla kako bi stekla teoretsko i eksperimentalno iskustvo u oblasti polimerne nauke. Tokom svog boravka baviće se

  • razvojem filmova na bazi prirodnih polimera i
  • pripremom mikročestica hitozana koje bi mogle da se koriste za kontrolisano otpuštanje aktivnih supstanci.

Hanka Brunhoferová će provesti 8 nedelja u Laboratoriji od 23.10. do 15.12.2017.