Oglasna tabla

Termin za usmeni ispit iz predmeta Prirodni polimeri
Utorak 12. februar u 16h, lab. 515

Studenti koji žele da izađu na ispit treba da se jave prof. Krušić (meli@tmf.bg.ac.rs).

Predmetni nastavnici
Ivanka Popović
Melina Kalagasidis Krušić