Past, present and prospects of zeolitic materials

Past, present and prospects of zeolitic materials

Prof. dr Eva Chmielewska će održati predavanje na temu „Past, present and prospects of zeolitic materials“ u sredu, 29. novembra u 15 h, u Svecanoj sali TMF.

Prof. Chmielewska dolazi sa Univerziteta Komenského u Bratislavi. Bavi se istraživanjima u oblasti očuvanja životne sredine, ima više od 40 publikacija i 200 citata.