Predavanja profesora sa Aalto Univerzieta, Finska

Predavanja profesora sa Aalto Univerzieta, Finska

Na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu biće održana dva predavanja profesora sa Aalto Univerzieta, Helsinki, Finska. Gostujući predavači su prof. dr Patrick Gane i dr Katarina Dimić-Mišić.

Prof. dr Patrick Gane radi kao profesor hemijskog inženjerstva na Aalto Univerzietu. Održaće predavanje na temu: „Pore Network Structure and Surface Design: capturing the power of pore-fluid interaction for our future in printed functionality“.

Katarina Dimić-Mišić je doktorirala 2014. godine i trenutno se nalazi na postdoktorskim studijama u Školi hemijskog inženjerstva, Departman za bioprodukte i biosisteme, Aalto Univerzitet. Njeno predavanje nosi naziv „Application of rheology in tailoring of nanocellulose containing suspensions“.

Predavanja će se u utorak, 16. januara 2018. godine u 11 časova u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Karnegijeva 4.