Predavanje: Biomedical and Pharmaceutical applications of 3D Printing Technologies

Predavanje: Biomedical and Pharmaceutical applications of 3D Printing Technologies

Profesor Prakash Katakam sa Univerziteta Zawia iz Indije će održati predavanje na temu „Biomedical and Pharmaceutical applications of 3D Printing Technologies“ na Tehnološko-metalurškom fakultetu. Prof. Katakam je objavio 117 radova u medjunarodnim i nacionalnim časopisima i 6 patenata.

Predavanje će se održati u sredu, 27. decembra 2017. godine u 11 časova u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Karnegijeva 4.