Predavanje „Conversion of natural gas-(coal- or biomass-) derived synthesis gas to transportation fuels and chemical feedstocks via Fischer-Tropsch synthesis“

Predavanje „Conversion of natural gas-(coal- or biomass-) derived synthesis gas to transportation fuels and chemical feedstocks via Fischer-Tropsch synthesis“

Savez hemijskih inženjera Srbije i Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju predavanju profesora Dr Dragomira Bukura koji je profesor emeritus hemijskog inženjerstva na Texas A&M Univerzitetu u Teksasu, SAD.

Predavanje pod nazivom: „Conversion of natural gas-(coal- or biomass-) derived synthesis gas to transportation fuels and chemical feedstocks via Fischer-Tropsch synthesis“ će se održati u četvrtak 28.12.2017, sa pocetkom u 10:30 u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu.

Prof. Bukur je trenutno rukovodilac međunarodnog projekta o modelovanju, optimizaciji i dinamici reaktora za Fischer-Tropsch sintezu, koji se odvija u saradnji Texas A&M Univerziteta u Kataru i Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, finansiranog od Katar fondacije.