Primena alginata za lečenje infarkta miokarda

Primena alginata za lečenje infarkta miokarda

Prof. dr Smadar Cohen sa Ben-Gurion Univerziteta u Izraelu će održati predavanje na temu: „Alginate biomaterial for the treatment of myocardial infarction: Progress, translational strategies, and clinical outlook ☆ From ocean algae to patient bedside“ u utorak 24. oktobra, 2017, sa početkom u 12 h u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta.

Prof. Cohen ima preko 130 publikacija u međunarodnim naučnim časopisima i više od 9500 citata. Ona je svoja istraživanja takođe komercijalizovala i sada se koriste prilikom lečenja pacijenata.