Program stipendiranja Valjanonice bakra, Sevojno

Program stipendiranja Valjanonice bakra, Sevojno

Valjaonica bakra Sevojno pokreće program stipendiranja studenata Univerziteta u Beogradu. U potrazi za kvalitetnim i stučnim kadrovima Valjaonica bakra je odlučila da uz pomoć projekta stipendiranja privuče i zainteresuje studente da svoju karijeru započnu u Valjaonici bakra.

Ideja je da se putem novčanih stipendija za studente treće i četvrte godine i master studija, studenti regrutuju za rad u kompaniji. Projekat stipendiranja je usmeren na studente tehnološko – metalurškog fakulteta, mašinskog fakulteta i studente IT struke (Elektrotehnički, Matematički i Fakultet organizacionih nauka).

Konkurs za stipendiranje biće otvoren do 12. 05. 2017. godine i svi zainteresovani studenti se mogu prijaviti putem mail adresa: hr@vbs.co.rs i posao@vbs.co.rs , a dodatne informacije o konkursu mogu dobiti preko osobe za kontakt – Marijana Čvorović (065) 868 4848 ili preko zvaničnog sajta kompanije www.vbs.co.rs. Prilikom konkurisanja obavezno dostaviti i uverenje o redovnom studiranju i uverenje o prosečnoj oceni u toku studija do datuma konkurisanja za stipendiju. Uz prijavu se mogu dostaviti i preporuke sa fakulteta a po želji i motivaciono pismo.

Kontakt: Marijana Čvorović (065) 868 4848, hr@vbs.co.rsposao@vbs.co.rswww.coppersev.com