Raspored ispita

Termin za usmeni ispit iz Prirodnih polimera

 

Petak, 22. jun u 15h, lab. 515

Studenti koji žele da izađu na ispit treba da se jave prof. Krušić (meli@tmf.bg.ac.rs).

 

Predmetni nastavnici

Ivanka Popović

Melina Kalagasidis Krušić