Raspored konsultacija

Konsultacije

Studenti koji žele konsultacije treba da se jave predmetnom nastavniku e-mailom dva dana ranije.
Prof. Ivanka Popović: ivanka.popovic@rect.bg.ac.rs
Prof. Melina Kalagasidis Krušić: meli@tmf.bg.ac.rs